Bilder

Här hittar du bilder från loppet tagna av Jacob Zocherman.

Startgrupp 1 (10.00)

Startgrupp 2 (11.00)

Startgrupp 3 (12.00)

Här hittar du bilder från loppet tagna av @fjallfoto (Alexander Neimert)

Del 1 - Facebook
Del 2 - Facebook
Del 3 - Facebook
Del 4 - Facebook